Zorgtoeslag

Belastinginformatie

Belastingen

Zakelijke belastingen

Zorgtoeslag berekenenIn Nederland dient elke inwoner te schikken over een ziektekostenverzekering. Dit is wettelijk verplicht gesteld door de overheid om de Nederlanders tegen zichzelf te beschermen. Doordat het wettelijk verplicht is heeft de overheid er voor gekozen om als compensatie voor de kosten van deze verzekering.De hoogte van de zorgtoeslag wordt berekend op een twee punten:

  • Het inkomen van de zorgtoeslagontvanger
  • De leeftijd van de zorgtoeslagontvangerHet inkomen van de ontvanger bepaald als eerst de hoogte van de zorgtoeslag. Wanneer iemand een hoog inkomen heeft krijgt deze een lagere zorgtoeslag dan een ander met een lager inkomen. Wanneer iemand een inkomen hoger dan €33.742 heeft kan deze helemaal geen aanspraak maken op de zorgtoeslag.

Elke in Nederland woonachtigen met een zorgverzekering dient ook minimaal 18 jaar uit te zijn. Onder de 18 wordt er dan ook geen zorgtoeslag uitgekeerd. Alle Nederlanders onder de 18 dienen echter wel goed verzekerd te zijn tegen ziektekosten. De zorgtoeslag gaat in in de eerste maand nadat de verzekerde 18 is.

De zorgtoeslag wordt elke maand uitgekeerd aan de daarvoor in aanmerking komenden. Dit wordt automatisch op de rekening gestort van de daarop rechthebbenden. De rekening waarop dit bedrag gestort wordt hoeft niet gelijk te zijn aan de rekening waarmee de ziektekostenverzekering betaald wordt, maar moet wel op de naam staan van de persoon waarvoor de ziektekostenverzekering is afgesloten. De hoogte van de zorgverzekering kan eenvoudig berekend worden op de site van de Belastingdienst. Zij hebben een tool ontwikkeld waarmee uitgerekend kan worden hoe hoog het bedrag zal zijn dat aan zorgtoeslag ontvangen wordt door simpelweg een aantal gegevens in te vullen, zoals het inkomen en de leeftijd van de aanvragende.

Zorgtoeslag aanvragen is zeer eenvoudig. Wat benodigd is hiervoor zijn de eerder genoemde gegevens en een DigiD-inlogcode en –wachtwoord. Deze zijn eenvoudig aan te vragen en zullen binnen een week ontvangen worden. DigiD is een initiatief van de overheid waarmee online toeslagen, pensioenen en opleidingen aangevraagd of gecheckt kunnen worden. Door eenvoudig in te loggen op websites van de overheid met deze code kan de toeslag aangevraagd.

De zorgtoeslag is ook wordt ook uitgegeven met terugwerkende kracht. Wanneer de zorgtoeslag een aantal maanden na het rechthebben aangevraagd wordt zal het bedrag over deze maanden de volgende maand uitgekeerd. De zorgtoeslag kan tot maximaal het vorige jaar teruggevraagd worden. In 2011 kan er dus zorgtoeslag over 2010 met terugwerkende kracht verkregen worden.

Er zijn een aantal uitzonderingen waardoor iemand geen zorgtoeslag zal ontvangen. Allereerst hebben militairen geen recht op zorgtoeslag. Dit is doordat de zorgverzekering voor hen betaald wordt door de overheid. Daarnaast hebben gedetineerden ook geen recht op een zorgtoeslag. Wanneer iemand gemoedsbezwaard is zal deze ook uitgesloten worden van het verkrijgen van zorgtoeslag.