Wegenbelasting

Belastinginformatie

Belastingen

Zakelijke belastingen

Wegenbelasting berekenenIn Nederland moet er ook elke in Nederland geregistreerde motor en auto wegenbelasting betaald worden. De wegenbelasting is ingesteld om autorijders te laten meedragen aan de kosten van het onderhouden en aanleggen van wegen. De opbrengsten van deze belasting gaan dus rechtstreeks naar de staatskist en worden gebruikt voor de Nederlandse infrastructuur.De hoogte van de wegenbelasting wordt door een viertal factoren bepaald:

  • Het soort voertuig
  • De brandstof waarop het voertuig rijdt
  • Het gewicht van het motorrijtuig
  • De provincie waarin de eigenaar van het motorrijtuig woont.Het soort voertuig is een auto of een motor. Voor beiden geldt een ander bedrag aan wegenbelasting, waardoor er hier naar gekeken moet worden. De brandstof waarop het voertuig rijdt is diesel, bezine, LPG, LPG3 of elektriciteit of waterstof. De overheid hanteert voor de brandstoffen verschillende, omdat bepaalde brandstoffen veel meer CO2-uitstoot hebben dan anderen. Voor diesel en LPG wordt een hoog extra bedrag berekend bovenop de basishoogte van de wegenbelasting. Het gewicht van het voertuig geeft aan hoeveel brandstof er nodig zal zijn voor het afleggen van één kilometer. Bij zware auto's is dit en stuk meer, doordat er meer gewicht vervoerd moet worden. Het gewicht van de auto wordt geïndexeerd in blokken van 50 kilo. Voor deze zwaartes worden verschillende hoogtes van de belasting gehanteerd. Bovenop de wegenbelasting komt uiteindelijk nog de provinciale opcenten. Dit is het extra bedrag dat bovenop de wegenbelasting komt en dit bedrag verschilt in alle provincies. Dit bedrag wordt berekend met een percentage. In Zeeland is de laagste provinciale opcenten. In Zuid-Holland de hoogste.

Sommige motorrijtuigen krijgen vrijstelling van de wegenbelasting. Zo worden auto's ouder dan 25 jaar door de Belastingdienst gezien als oldtimers. Eigenaren van deze oldtimers hoeven hierover geen wegenbelasting te betalen, doordat de overheid er voor heeft gezorgd dat deze vrijstelling krijgen. Daarnaast worden ook milieuvriendelijke auto's vrijgesteld van de wegenbelasting. Hiermee worden auto's met een elektrische motor of rijdend op waterstof bedoeld. Auto's rijdend op benzine met een maximale uitstoot van 110 gram CO2 per kilometer krijgen ook vrijstelling van wegenbelasting. Auto's rijdend op diesel krijgen deze vrijstelling tot een uitstoot van 95 gram CO2 per kilometer.

Motoren betalen aan wegenbelasting alleen de basishoogte, dus de standaardhoogte van de wegenbelasting, en daar bovenop alleen de provinciale opcenten. In Nederland moet de wegenbelasting betaald worden over elk motorrijtuig. Echter kan de wegenbelasting, wanneer een auto niet op de Nederlandse wegen gebruikt wordt, afgekocht worden. Dit kost het eerste jaar €100. Elk volgende jaar kost dit €50, totdat het motorrijtuig weer de wegen betreedt.

De Nederlandse overheid heeft plannen om de subsidie voor milieuvriendelijke motorrijtuigen af te schaffen, waardoor deze dus de zelfde hoogte wegenbelasting zullen moeten betalen voor milieuonvriendelijke motorrijtuigen. De regering heeft hiertoe besloten doordat er elk jaar veel geld misgelopen wordt doordat deze minder wegenbelasting hoeven te betalen. Daarnaast zitten er ook veel kosten aan de subsidies, waardoor het voor de Nederlandse overheid zeer onrendabel is.