Inkomstenbelasting

Belastinginformatie

Belastingen

Zakelijke belastingen

Inkomstenbelasting berekenenIn Nederland moet er over elk in Nederland verkregen salaris inkomstenbelasting betaald worden. Deze belasting wordt gebruikt om de staatskas aan te vullen. Hieruit worden overheidsprojecten en andere uitgaven van de overheid mee betaald. De inkomstenbelasting hangt af van het totale inkomen van een werknemer en de heffings- en arbeidskosten waarop deze recht heeft.Het inkomen verkregen in Nederland wordt belast met de zogenaamde belastingschijven. Elk deel van het salaris wordt geplaats in een schijf waarover een bepaald percentage betaald moet worden. Hierdoor blijft het netto inkomen van een werknemer over. Hierbij kunnen nog heffings- en arbeidskortingen verkregen worden waardoor er niet over het gehele salaris belasting betaald hoeft te worden.

De inkomstenbelasting wordt vaak door werkgevers op het salaris van hun werknemers ingehouden en gegeven aan de Belastingdienst. Hier wordt vaak niet gekeken of alles klopt, waardoor het als werknemer kan lonen wanneer er gekeken wordt of er bepaalde kortingen en toeslagen verkregen kunnen worden waardoor zij minder belasting hoeven te betalen en dus een hoger netto inkomen zullen hebben.

In totaal zijn er bij de inkomstenbelasting vier belastingschijven welke elk een ander percentage hanteren. Hierbij moet er over lage salarissen relatief minder belasting betaald worden dan hoge salarissen. Werknemers met lage salarissen betalen gemiddeld (inclusief heffings- en arbeidskosten) 20% belasting terwijl werknemers met een hoog salaris al gauw tot 30% aan belasting moeten betalen. In de toekomst kan dit zelfs nog meer worden.

In Nederland is het wettelijk verplicht om over het verkregen salaris belasting te betalen. Hierbij wordt gekeken naar het gehele salaris, maar ook naar winsten verkregen uit ondernemingen, verzekeringen of beleggingen. Deze worden allemaal in box 1 geplaatst, waarin de belastingschijven van toepassing zijn. Deze inkomsten worden dus allen belast.

Elk jaar moet er belastingaangifte gedaan worden over het verkregen inkomen van het jaar daarvoor. Dit moet vóór 1 april van het volgende jaar gebeuren. Voor 1 april 2012 moet er dus aangifte gedaan worden van inkomen verkregen in 2011. Wanneer men geen of te weinig inkomen aangeeft bij de Belastingdienst dan zal deze, wanneer de Belastingdienst dit achterhaald heeft, een boete krijgen en de inkomstenbelasting alsnog moeten betalen over het betreffende jaar.

De inkomstenbelasting kan makkelijk aangegeven worden bij de belasting via een biljet aan te vragen bij een kantoor van de Belastingdienst of het kan eenvoudig ingevuld worden via internet. Via internet is een stuk makkelijker, doordat de informatie direct toegestuurd wordt naar de Belastingdienst, waardoor er sneller bekend is of de belastingaangifte wel correct gedaan is.