Gemeentelijke belastingen

Belastinginformatie

Belastingen

Zakelijke belastingen

Gemeentelijke belastingen berekenenInwoners van gemeenten moeten aparte belastingen afgeven aan de gemeente waar zij in wonen. Hieruit haalt de gemeente 10% van het totale jaarinkomen, waarmee projecten gefinancierd worden. De gemeentelijke belastingen bestaan uit twee delen: de daadwerkelijke belastingen en de daarbij komende heffingen. Onder de belastingen vallen bijvoorbeeld de parkeerbelasting en de onroerendezaakbelasting. De heffingen zijn de kosten voor het rioolrecht en bijvoorbeeld de extra kosten bij het aanvragen van een paspoort of een identiteitskaart.De gemeentelijke belastingen hoeveen niet betaald te worden voor inwoners met een laag inkomen. De gemeente zal dit uiteraard controleren en elke gemeente hanteert hierbij een andere grens. Wanneer er minder dan een bepaald bedrag per jaar verdiend wordt zal deze inwoner de gemeentelijke belastingen niet hoeven te betalen, terwijl de heffingen wel gewoon betalen dienen te worden. De kwijtschelding gaat uiteraard niet vanzelf. De inwoner dient zelf de kwijtschelding aan te vragen en hiervoor bewijs te leveren. Daarnaast is er ook een belastingsregeling, waarbij een inwoner een aanvraag kan doen tot het uitstellen van de betaling, zodat deze wat langer heeft om de gemeentelijke belasting te kunnen opbrengen. Deze aanvraagt moet worden ingediend bij de gemeente zelf en kan alleen door de inwoner zelf gedaan worden.

Naast een te laag inkomen kan er in bepaalde gevallen ook vrijstelling van bepaalde gemeentelijke belastingen aangevraagd worden. Zo zullen kerken en andere religieuze gebouwen vrijstelling krijgen van de onroerendezaakbelasting. Wanneer een inwoner blind is en gebruik maakt van een blindengeleidenhond dan zal deze vrijstelling krijgen van de hondenbelasting. Wanneer iemand een hond opleidt tot blindengeleidehond zal deze ook vrijstelling krijgen van deze belasting.