Belastingteruggave jongeren

Belastinginformatie

Belastingen

Zakelijke belastingen

Belastingteruggave jongerenOver de betalen belasting in Nederland kunnen soms kortingen en heffingen verkregen worden waarvan de Belastingdienst in eerste instantie niet van op de hoogte is. Hierdoor wordt er vooral bij jongeren belasting geheven terwijl zij deze vaak niet hoeven te betalen. Achteraf kunnen zij dit terugvragen van de Belastingdienst, de zogenaamde belastingteruggave.De belastingteruggave kan aangevraagd worden door aangifte te doen. Wanneer er in één jaar meer dan €14,- aan belasting betaald is kan dat bedrag teruggevraagd worden. De aangifte moet echter wel binnen vijf jaar na het betalen van de belasting gedaan worden. Op de website van de Belastingdienst staan een aantal formulieren, waarmee deze aangifte gedaan kan worden. Voor jongeren zijn deze het TJ-bilet en het P-formulier.

Met het TJ-biljet kan de belastingteruggave verkregen worden voor belasting betaald met een vakantiebaantje of een andere tijdelijke baan. Vaak wordt hierbij door de werkgever belastingaangifte gedaan, waardoor de werknemer zelf geen aanspraak kan doen op deze niet te betalen belasting. Daardoor moet er achteraf een TJ-biljet ingevuld worden waarmee aangifte gedaan wordt hiervan.

Elk jaar wordt er in februari een jaaropgave gestuurd naar de werknemers door de werkgever. In deze jaaropgave staat wat er aan belasting betaald is dat jaar en van welke heffingskortingen er hierbij gebruik gemaakt zijn. Op deze jaaropgave kan dus makkelijk en overzichtelijk bekeken worden hoeveel belasting er betaald is. Deze jaaropgave is ook nodig wanneer er aangifte gedaan wodt voor de belastingteruggave.

Voor het invullen van een biljet of formulier is deze jaaropgave ook nodig. Daarnaast is er ook een sofinummer nodig. Ook de adresgegevens van de rechthebbende en een eventuele reisverklaring zijn hiervoor nodig. Wanneer er namelijk meer dan 10 kilometer afgelegd moet worden om bij het werk te komen dan mogen deze reiskosten ook aangegeven worden, waardoor deze teruggevraagd kunnen worden.

Juist voor jongeren loont de belastingteruggave. Nederlandse jongeren laten namelijk jaarlijks een paar miljoen euro liggen, waar zij gewoon recht op hebben. Het kan voor jongeren al snel tientallen tot honderden euro's opleveren. Echter moet er ook goed gekeken worden of men wel recht heeft op belastingteruggave. Sommige werkgevers regelen het direct met de Belastingdienst wanneer zij jongeren in dienst hebben. Zo hebben de meeste Nederlandse supermarkten de regeling dat jongeren geen belasting over hun inkomen hoeven te betalen doordat zij dit direct doorgeven aan de Belastingdienst. Wanneer een jongere een zelfstandige onderneming heeft mag deze aan salaris per jaar maximaal €10.000,- verdienen. Wanneer het bedrag onder de €10.000,- blijft hoeft er ook geen aangifte gedaan te worden van dit bedrag. Wanneer er meer dan €10.000,- verdiend wordt dient er wel aangifte gedaan te worden en wordt alleen het inkomen boven deze grens belast. Wanneer het geld in de onderneming blijft hoeft daar uiteraard geen inkomstenbelasting over betaald te worden.