Een overzicht van de verschillende belastingschijven

Belastinginformatie

Belastingen

Zakelijke belastingen

Belastingschijven 2011-2012Over in Nederland verkregen salaris moet inkomstenbelasting betaald worden. De hoogte van deze belasting wordt bepaald door de hoogte van het inkomen en de daarover te betalen belasting. Deze belasting wordt geplaatst in belastingschijven, waarin bepaalde bedragen belast worden met een bepaald percentage. Alle inkomsten uit box 1 worden onderworpen aan deze belastingschijven. Dit is dus salaris, maar ook winst uit een onderneming, inkomen uit een uitkering, alimentatie en inkomen uit lijfrente.De belastingschijven zijn zo opgesteld dat werknemers met een hoger inkomen een hoger percentage over het inkomen betalen dan werknemers met een lager inkomen. De opbrengst van deze belasting wordt gebruikt voor de staatskas.

Er zijn in totaal vier belastingschijven. In elk van deze schijven valt een deel van het inkomen, waarna het overige deel in de volgende schijf zal vallen en waarvan dus een hoger percentage aan belasting afgestaan moet worden. In 2011 zijn de percentages iets verlaagd, omdat de overheid haar inwoners wilde compenseren voor de stijging van de zorgpremies in 2011.

In schijf 1 valt het salaris tussen de €0 en €18.628. Werknemers onder de 65 jaar moeten hierover 33,0% (maximaal €6.147,24) belasting betalen. Werknemers vanaf 65 jaar betalen hierover 15,1% (maximaal €2.812,83) belasting.

In schijf 2 valt het salaris tussen de €18.629 en €33.436. Werknemers onder de 65 jaar betalen hier 41,95% (maximaal €6.211,54) belasting over. Werknemers vanaf 65 jaar betalen hierover 24,05% (maximaal €3.561,08) belasting.

In schijf 3 valt het inkomen tussen de €33.437 en €55.694. Werknemers onder de 65 jaar betalen hier 42% (maximaal €9.347,94) belasting over. Werknemers vanaf 65 jaar betalen hier ook 42% (maximaal €9.347,94) belasting over.

In schijf 4 valt het inkomen vanaf €55.694. Hierover betalen werknemers onder de 65 jaar en vanaf 65 jaar 52% belasting.

Voorbeeld: Iemand onder de 65 jaar verdient per maand €6.978,-. Per jaar is dit €83.736. Hiervan gaat in schijf 1 €6.147,24 naar de belasting. In schijf 2 is dit €6.211,54. In schijf 3 €9.347,94. In schijf 4 valt het overige inkomen wat in dit geval €83.736 minus €55.964 (hierover is al belasting betaald). Dit is €27.772. Hierover moet 52% belasting betaald worden. Dat wordt €14.441,44. In totaal wordt er dan €6.147,24 plus €6.211,54 plus €9.347,94 plus €14,441,44, is €36.148,16, aan belasting betaald. Hier gaan nog heffingskortingen en arbeidskortingen af, waardoor de te betalen belasting ongeveer €30.000 wordt. Er wordt dus bij hoge inkomens ongeveer 27,5% aan belasting betaald.

De overheid heeft de afgelopen jaren veel gedebateerd over een vijfde schijf waarin nog een hoger belastingpercentage betaald moet gaan worden. Hier zijn tegenstrijdige meningen over in de tweede kamer, dus is er nog geen meerderheid voor deze vijfde schijf. Echter kan het op korte termijn toch gebeuren dat er een vijfde belastingschijf zal zijn waarin ook meer dan de helft aan belasting betaald moet gaan worden. Dit zal dan over inkomens boven de €100.00 gaan.