Belastingaangifte 2011 - 2012

Belastinginformatie

Belastingen

Zakelijke belastingen

Belastingaangifte 2011 - 2012 berekenenBelastingaangifte is niet voor iedereen even makkelijk, doordat het een tijd kan duren voordat alles goed geregeld is. Er moet gekeken worden welke bedragen waaronder vallen, op welke loonheffingen er aanspraak gemaakt kan worden en hoe een aangiftebiljet aangevraagd kan worden.Over in Nederland verkregen salaris moet door sommigen allereerst de loonbelasting betaald worden. Deze belasting wordt ingehouden door de werkgever op het salaris. Deze belasting geldt echter niet voor alle werknemers. Veel werknemers zullen hier namelijk nooit mee te maken hebben.

Elk jaar moeten Nederlands met een inkomen en/of een eigen huis een aangiftebiljet invullen waarin zij informatie geven over de inkomsten en kosten van het jaar daarvoor. De Belastingdienst kijkt naar deze informatie en stelt hiermee de belastingaanslag vast. Door deze belastingaanslag kan de werknemer zien wat er aan inkomstenbelasting over dat jaar betaald moet worden.

De belastingaangifte moet gedaan worden door zelfstandig ondernemers, freelancers, werknemers met meerdere banen en werknemers welke een eigen huis hebben. Door het eigen huis krijgen deze laatsten een aftrekpost door de hypotheek diezij betalen.

Om belastingaangifte te doen moet er een aangiftebiljet ingevuld worden. Deze worden door de Belastingdienst zelf verstrekt. Echter kan het in sommige gevallen zo zijn dat deze niet ontvangen worden. Deze biljetten kunnen ook verkregen worden bij een filiaal van de Belastingdienst, zodat er toch belastingaangifte gedaan kan worden.

Om belastingaangifte te doen zijn er een aantal papieren nodig. Allereerst is er uiteraard een aangifteformulier nodig, waarmee de aangifte gedaan wordt. Doordat deze belastingaangifte persoonlijk is is er een sofinummer van de persoon welke aangifte doet nodig. Daarnaast zijn een jaaropgave, informatie over de aftrekposten gegevens hiervan, DigiD-inlogcode en –wachtwoord en bankafschriften van het jaar waar aangifte voor gedaan wordt nodig. Een DigiD-inlogcode en –wachtwoord zijn eenvoudig via internet aan te vragen. Hiermee kan eenvoudig online aangifte gedaan worden voor de belasting van het betreffende jaar.

Belastingaangifte kan vaak geld opleveren, doordat de belasting soms teveel belasting inhoudt. Door te zorgen dat er gebruik gemaakt van loonheffing en arbeidskortingen kan er namelijk geld terugverkregen worden. Dit telt de Belastingdienst in eerste instantie niet mee, doordat zij niet altijd over deze informatie beschikking doordat er wijzingingen van deze gegevens kunnen zijn geweest tijdens het jaar. Door de informatie en gegevens hiervan te leveren als bewijs kan er bewezen worden dat men recht heeft over deze loonheffing en kortingen.

De belastingaangifte van het afgelopen jaar moet vóór 1 april van het volgende jaar gedaan worden. Dit betekent dus dat de belastingaangifte van 2011 vóór 1 april 2012 gedaan moet worden om deze geldig te laten zijn.