Belasting op zuinige auto's

Belastinginformatie

Belastingen

Zakelijke belastingen

Belasting op zuinige auto's berekenenDe Nederlandse overheid geeft veel voordelen met belastingen voor inwoners met een zuinige auto. Doordat deze milieuvriendelijk zijn en dus helpen met het verbeteren van het milieu zijn er bijvoorbeeld bepaalde subsidies voor verkrijgbaar. Ook krijgen zij vrijstelling van een aantal belastingen. Zuinige auto's zijn dus zeer rendabel te noemen als het om belastingen gaat. Zuinige auto's hebben een lage CO2-uitstoot. Bij bezineauto's is de limiet 120 gram CO2 per kilometer. Dieselauto's mogen maximaal 104 gram CO2 per kilometer uitstoten.Allereerst is er de korting op de BPM. Doordat zuinige auto's (autp's met energielabel A of B) zo zuinig zijn krijgen zij een korting van €700 op de BPM, waardoor de meeste kosten van de BPM gedekt worden hiermee. Voor elektrische auto's hoeft helemaal geen BPM betaald te worden, omdat zij er vrijstelling van krijgen. Er zijn al lange tijd plannen om deze vrijstelling af te schaffen en het doel was deze volledig afgeschaft te hebben in 2013. Echter is er besloten dit op te schuiven naar 2018, zodat de groei van elektrische auto's nog een aantal jaar extra kan stijgen.

Daarnaast hebben zuinige auto's ook een zeer groot voordeel doordat zij geen wegenbelasting hoeven te betalen. De wegenbelasting kan tot honderden euro's per drie maanden oplopen, maar zuinige auto's hebben hier niets mee te maken. Eind mei 2011 heeft de Nederlandse overheid deze vrijstelling van de wegenbelasting voor de zuinige auto's af te gaan schaffen op korte termijn. Een echte datum is hier nog niet voor gegeven. Wanneer de overheid besluit het plan door te voeren zal er voor zuinige auto's gemiddeld per drie maanden gemiddeld een paar honderd euro betaald moeten worden aan wegenbelasting. Echter zullen zij waarschijnlijk nog wel een grote korting krijgen op de wegenbelasting.

Zuinige auto's zijn dus zeer voordelig wanneer deze gekocht worden en daarnaast zijn zij ook nog eens, naast het lage vebruik van brandstof, voordelig door de jaren heen. De overheid probeert zoveel mogelijk op korte termijn de verkoop van zuinige auto's te stimuleren, zodat Nederland haar steentje bij zal dragen bij het verbeteren van het milieu.