Aftrekposten 2011-2012

Belastinginformatie

Belastingen

Zakelijke belastingen

Aftrekposten 2011-2012 berekenenWanneer er belastingaangifte gedaan wordt moet er goed gekeken naar de aftrekposten waar men recht op heeft, zodat er minder belasting afgedragen hoeft te worden er hierdoor de netto inkomsten een stuk hoger zullen liggen. De kosten van een eigen woning en de ziektekosten zijn aftrekposten.Als er sprake is van een eigen woning zijn er een aantal aftrekposten waar gebruik van gemaakt kan worden. Daarbij zijn een aantal posten jaarlijks aftrekbaar, waardoor er een groot voordeel verkregen kan worden, zodat er een hoger netto inkomen zal zijn. Dit is de hypotheekrente en de hypotheekrente die eventueel voor het komende jaar al betaald is. Daarnaast is ook de rente die betaald moet worden voor de lening afgesloten voor het verbouwen van de woning een aftrekpost voor het netto inkomen.

Daarnaast zijn de ziektekosten ook een aftrekpost. Echter zijn zij dat alleen wanneer de gemaakt kosten niet onder het eigen risico vallen en niet door de verzekerde gedekt zijn. Wanneer dat het geval is dan worden de ziektekosten die gemaakt zijn voor de persoon die de aftrekpost aanvraagt of zijn/haar partner en kinderen gebruikt als aftrekpost. Hieronder vallen ook de medicijnen en andere geneesmiddelen. Ook valt het vervoer naar het ziekenhuis of dokter ook hieronder. Wanneer er aanpassingen gedaan moeten worden aan de woning doordat iemand invalide geraakt is dan mag dit ook als aftrekpost gebruikt worden.

Daarnaast zijn er nog andere kosten welke als aftrekpost voor de belasting gebruikt kunnen worden. Allereerst is er het doneren aan goede doelen. Wanneer er 1% van het inkomen (minimaal €60,-) van het inkomen over een jaar gedoneerd wordt dan mag dit als aftrekpost voor de te betalen belasting gebruikt worden. Hierbij komen ook de studiekosten (minimaal €500,-) wanneer deze persoon geen recht heeft op een studiefinanciering. Een andere aftrekpost zijn de vervoerskosten naar en van het werk naar huis. Hier mag per kilometer €0,20 als aftrekpost gebruikt worden.

Het is dus zeer rendabel om gebruik te maken van deze aftrekposten, doordat het op jaarbasis vaak honderden tot duizenden euro's kan schelen, waar wettelijk gewoon aanspraak op gemaakt kan worden. Wanneer er onzekerheid bestaat over het feit of er wel aanspraak gemaakt mag worden op een bepaalde aftrekpost dan kan dit altijd nagevraagd worden bij de Belastingdienst. Er moet altijd bij het aangeven van een aftrekpost bewijs geleverd worden dat er wel echt aanspraak gemaakt mag worden op de aftrekpost, zodat de Belastingdienst dit kan controleren.