Informatie over alle belastingen 2011/2012

Belastinginformatie

Belastingen

Zakelijke belastingen

Welkom op Belastingeninformatie.nl

Wanneer er belastingaangifte gedaan wordt moet er goed gekeken naar de aftrekposten waar men recht op heeft, zodat er minder belasting afgedragen hoeft te worden er hierdoor de netto inkomsten een stuk hoger zullen liggen. De kosten van een eigen woning en de ziektekosten zijn aftrekposten.

Aftrekposten 2011

De Nederlandse overheid geeft veel voordelen met belastingen voor inwoners met een zuinige auto. Doordat deze milieuvriendelijk zijn en dus helpen met het verbeteren van het milieu zijn er bijvoorbeeld bepaalde subsidies voor verkrijgbaar.

Belasting op zuinige auto's

Belastingaangifte is niet voor iedereen even makkelijk, doordat het een tijd kan duren voordat alles goed geregeld is. Er moet gekeken worden welke bedragen waaronder vallen, op welke loonheffingen er aanspraak gemaakt kan worden en hoe een aangiftebiljet aangevraagd kan worden.

Belastingaangifte 2011

Wanneer men moeite heeft met het uitrekenen van de te betalen belastingen of de te verkrijgen loonheffing- en arbeidskortingen kan er gebruikt gemaakt worden van een belastingadviseur. Deze belastingadviseur kan gratis of betaald als hulp ingeroepen worden en helpt bij het uitzoeken van de financiën en de belasting.

Belastingadviseur

Over in Nederland verkregen salaris moet inkomstenbelasting betaald worden. De hoogte van deze belasting wordt bepaald door de hoogte van het inkomen en de daarover te betalen belasting.

Belastingschijven 2011

Over de betalen belasting in Nederland kunnen soms kortingen en heffingen verkregen worden waarvan de Belastingdienst in eerste instantie niet van op de hoogte is. Hierdoor wordt er vooral bij jongeren belasting geheven terwijl zij deze vaak niet hoeven te betalen.

Belastingteruggave jongeren

Wanneer iemand komt te overlijden worden de eigendommen van deze verdeeld over de partner, de familieleden en/of kennissen. Over deze eigendommen en het geld dat geërfd wordt moet echter wel belasting betaald worden in de vorm van de erfbelasting.

Erfbelasting

Inwoners van gemeenten moeten aparte belastingen afgeven aan de gemeente waar zij in wonen. Hieruit haalt de gemeente 10% van het totale jaarinkomen, waarmee projecten gefinancierd worden.

Gemeentelijke belastingen

In Nederland moet er over elk in Nederland verkregen salaris inkomstenbelasting betaald worden. Deze belasting wordt gebruikt om de staatskas aan te vullen. Hieruit worden overheidsprojecten en andere uitgaven van de overheid mee betaald.

Inkomstenbelasting

Wanneer er in Nederland inkomsten verkregen worden door kansspelen dan moet hierover de zogenaamde kansspelbelasting betaald worden. Deze belasting moet worden betaald over de inkomsten verkregen door bijvoorbeeld bepaalde loterijen en online poker.

Kansspelbelasting

In Nederland moet er ook elke in Nederland geregistreerde motor en auto wegenbelasting betaald worden. De wegenbelasting is ingesteld om autorijders te laten meedragen aan de kosten van het onderhouden en aanleggen van wegen.

Wegenbelasting

In Nederland dient elke inwoner te schikken over een ziektekostenverzekering. Dit is wettelijk verplicht gesteld door de overheid om de Nederlanders tegen zichzelf te beschermen.

Zorgtoeslag